24 فروردین 1387

۱۳۸۷

 

 

سلام سلام سلام

دلم برای همه خیلی تنگ شده

میدونید راستش سرم الکی شلوغه   اما روحم دیگه ظرفیت نداره این همه رو با هم تحمل کنه

اگه تونستم مینویسم

از هم متولدی  ،     جناب هپلی  و نوید هم ممنونم که توی این روزها یاد من بودن .