X
تبلیغات
زولا
15 شهریور 1390

nobil

 

 

 

بازنده منم که در را باز می گذارم شاید که بازگردی، دُزد هم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمی یابد، مهم دلم بودم که تو.....بُردی.!!!