14 آبان 1390

اس ام اس یه دوست .

وقتی که عشق را لقمه ای از بخشش و گذشت می کنی ،


و در دهان کسانی که تو را آزار داده اند میگذاری .


وقتی لحظه لحظه غفلت همراهت و کوه کوه اشتباه یارت را ،


به قطره قطره اشکهایت می بخشی ،


آن گاه و آن لحظه ، تو نیاز نداری که خود را به خانه خدا برسانی ،


آن لحظه تو خود ، خانه خدا می شوی .......