22 اردیبهشت 1391

تا حالا دقت کردین ؟!
تا حالا دقت کردین وقتی‌ توی یه جمعی‌ یکی‌ میگه

اون تلویزین و کمش کن ،یکی‌ دیگه از اونور میگه

اصلا خاموشش کن . . . !
.
.
.
تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو

درست میکنی چقدر خوشگل میشه ولی وقتی

میخوای بری مهمونی یا عروسی بعد از
۳ ساعت

کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی؟
.
.
.
تا حالا دقت کردین یکى از سرگرمى هاى خاص مردم

ایران اینه که :وقتى از مطب دکتر میان بیرون،حساب

کنن ببین این دکتره روزى چقد درآمد داره ….
.
.
.
تا حالا دقت کردین که روزای هفته اینجوری میگذره :

شــــــــــــــــــــــنبـــــ ـــــــــــــــه

یــــــــکشــــــــنبـــــــــ ــــــــــه

دوشـــــــــــــنبــــــــــــ ـــــــه

سه شـــــــنبـــــــــــــــــه

چـــهـــار شنبـــــــــــــه

پنجشنبه جمعه!!!
.
.
.
تا حالا دقت کردین چقدر حرص آوره که سر غذا دقیقا

اون چیزی رو بر میدارن که تو کلی تو ذهنت واسش

نقشه کشیده بودی
.
.
.
تا حالا دقت کردین ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻥ ۵

ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻻﺭﻡ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻪ !!
.
.
.
تا حالادقت کردین وقتی داری درس میخونی و به یه

صفحه عکس دار میرسی چه حالی میکنی که اون

صفحه نصفه است…!
.
.
.
تاحالا دقت کردین وقتی احساس میکنین گم شدین

اول ضبط ماشین رو کم میکنین!
.
.
.
تا حالا دقت کردین تا آرایشگر روپوش و میندازه رومون

دماغمون خارش میگیره؟!
.
.
.
تا حالا دقت کردین وقتی سوهان میخوری ۹۵%ش
میره لای دندونات و فقط ۵%ش نصیب معدت

میشه؟!!!