19 خرداد 1391

اس ام اس ندا

   
غمی بزرگتر از این برای این مانع من است که
مال من نباشی در حالی که دلت هست