8 شهریور 1391

سلام


گاهی وقتا

 

توی شلوغی 


یا توی یه خلوتی 


چه فرقی میکنه 


حتی برای یه سلام ساده هم 


دلت تنگ میشه .....راستی !؟


سلام .