X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
16 مهر 1391

ندا جونی







شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر کار ملال آور و بیش از اندازه


پرمسئولیتی است ، هنر کوچکی نیست .



فردریش نیچه .