X
تبلیغات
رایتل
16 مهر 1391

ندا جونیشاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر کار ملال آور و بیش از اندازه


پرمسئولیتی است ، هنر کوچکی نیست .فردریش نیچه .