X
تبلیغات
رایتل
20 مهر 1391

پر و خالیتنهایی یعنی :


ذهنم پر از تو و خالی از دیگراناما


کنارم خالی از تو 


و


پر از دیگران