4 بهمن 1391

فقط یک پلک با من باش ....


فقط یک پلک با من باش، نمی خوام از کسی کم شی

ازت تصویر می گیرم ، که رویای یه قرنم شی


فقط یک پلک با من باش، بگم سرتاسرش بودی

به قلبم حمله کن یکبار، بگم تا آخرش بودی ....

نمی شی عشق سابق پس بیا و اتفاقی باش

یه فصلو که نمی مونی تو یک لحظه اقاقی باش


نمیشه با تو که خوبی به ظاهر هم کمی بد شد

به آدمهای شَهرت هم علاقه مند باید شد


فقط یک پلک با من باش، فقط یک پلک با من باش ...دارم یه قصه می سازم، از این تنهاییِ بی تو

بیا بشکن روایت رو، تو نقش تازه وارد شو


کجای نقطه ی پایان میخوای تو فال من باشی

نخواستم بگذرم از تو، که تو دنبال من باشیاگه قلبت یه جا دیگه ست با چشمات صحنه سازی کن

اگه گیری، نمی تونی، توی دو نقش بازی کن


نمی شی عشق سابق پس بیا و اتفاقی باش

یه فصلو که نمی مونی، تو یک لحظه اقاقی باش


نمیشه با تو که خوبی به ظاهر هم کمی بد شد

به آدمهای شَهرت هم علاقه مند باید شدفقط یک پلک با من باش، فقط یک پلک با من باش ...