2 بهمن 1386

تولدم مبارک

 

 تولدم مبارک     ( البته گذشته درست یک هفته پیش بود )

سلام

حال شما خوبه ؟

راستی دل همه تون بسوزه چون من  روز تولدم (  ۲۵  ۱۰ ) سعید رو دیدم

نگید که نمی شناسیدش همون جناب سرهنگ خودمونه !

خیلی خوش گذشت  جای همه تون خالی بود .

چی ؟‌ها ؟ کادو چی گرفتم ؟ 

د نه د  نداریم نمیگم تا دلتون بیشتر بسوزه .

راستش خیلی بی‌معرفتید

تو این چند وقتی که نبودم هیچکس یه احوالپرسی خشک و خالی هم از ما نکرده

باشه  برای همه تون دارم .

حالم خوب نیست

سعید اگه اومدی و خوندی  به خاط اون روز واقعا ممنونم . امیدوارم بتونم جبران کنم .

ماچ ( مال سعیده )  .