X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
1 شهریور 1390

سخنی ارزشمند از فریدمن .

چهار راه برای خرج پول وجود دارد:
Iran Eshgh Group !


·        
می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم . در این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا  هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود.

·         میتوانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم . در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم , اما به قیمتش توجه داریم.

·         می توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک نهار خوب مهمان    می کنم!

                                ·         و در نهایت می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل            

                                نگران  پولی هستیم که خرج می شود و نه نگران چیزی که کسب می شود.