X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1 آبان 1390

ملال

   در کنار جوی  

                      من نشسته  

                                           آب در رفتار .  

 

  در تمام هفته  

                         خسته  

                                      انتظار جمعه را دارم . 

 

 در تمام جمعه باز  

                           از فرط تنهایی  

                                                انتظار شنبه است و کار ... 

  

 

                 من نشسته  

                                   آب در رفتار .