X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
19 شهریور 1391

تو کز نجابت صدها بهار لبریزی
تو کز نجابت صدها بهار لبریزی

چرا به ما که رسیدی همیشه پاییزیببین سراغ مرا هیچ کس نمی گیرد

مگر که نیمه شبی غصه ای،غمی،چیزیتو هم که می رسی و با نگاه پرشورت

نمک به تازه ترین زخم هام می ریزیخلاصه حسرت این ماند در دلم که شما

بیایی و بروی،فتنه بر نیانگیزیبخند باز شبیه همیشه با طعنه

بگو که آه! عجب قصه ی غم انگیزیبگو که قصد نداری که اذیتم نکنی

بگو که دست خودت نیست تا بپرهیزیولی ببین خودمانیم مثل هر دفعه

چرا به قهر تو از جات بر نمی خیزینشسته ای که چه یعنی؟ دلت شکست؟همین؟

ولی ببینمت انگار اشک می ریزیعزیز گریه نکن من که اولش گفتم

تو ازنجابت صدها بهار لبریزی

مهرداد نصرتی